Vaso-vasostomie (herstel sterilisatie)

In het verleden is er bij u een sterilisatieoperatie (vasectomie) verricht. U heeft besloten om die weer ongedaan te laten maken. Het is mogelijk om een hersteloperatie te laten uitvoeren. De hersteloperatie heet vaso-vasostomie. De vasovasostomie wordt met microscopische operatie technieken uitgevoerd. Het is een betrekkelijk eenvoudige operatie. Maar het vereist wel nauwkeurigheid en na de operatie de nodige rust. In deze tekst zullen wij u wat meer informatie geven over de ingreep.

Doorgankelijkheid zaadleiders
De operatie houdt in dat de afgesloten uiteinden van de zaadleiders weer opengemaakt worden en op hun doorgankelijkheid worden getest. Wanneer deze doorgankelijkheid tijdens de operatie duidelijk is, kunnen de beide uiteinden weer aan elkaar gehecht worden. Dit gebeurt met haardunne hechtingen, waardoor een kwetsbare aansluiting ontstaat. Hoe korter de periode tussen de sterilisatie en de hersteloperatie, en hoe jonger de partner, hoe beter de resultaten.

Kans op zwangerschap
Over het algemeen zijn urologen in staat om in 80 tot 100% van de gevallen de zaadleiders weer aan elkaar te zetten. Daarmee wordt ook een zaadlozing met zaadcellen weer mogelijk. Dit heet de ‘patency rate’. Dit is niet hetzelfde als de kans op zwangerschap. Gemiddeld genomen is de kans op zwangerschap maximaal 40 tot 50%. De kans neemt af met het verstrijken van de jaren na de sterilisatie. Globaal is er in de eerste 5 jaren na de sterilisatie 85% kans op zaadcellozing en een kans op zwangerschap van 55%. In het tijdsbestek van 6 tot 15 jaren na de sterilisatie daalt de kans op zaadcellozing tot 60%, de kans op zwangerschap is dan 20%.

Operatie en complicaties
De operatie vindt plaats via 2 sneetjes in de balzak. Deze incisies zijn groter dan de incisies die destijds zijn gemaakt voor de sterilisatie. Bij deze procedure kan, zoals altijd bij een dergelijke operatie, een nabloeding of infectie ontstaan. De kwaliteit van de nieuwe aansluiting van de zaadleiders moet worden afgewacht, maar deze wordt doorgaans slechter als er complicaties optreden.
Een andere complicerende factor kan zijn dat u zich vroegtijdig teveel inspant (sport, lang staan, zwaar tillen). Deze belasting kan de kwaliteit van de nieuwe aansluiting beïnvloeden. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling. Maar u moet daarna thuis tenminste 1 week rust houden en u slechts minimaal inspannen. Daarna mag u gaan belasten op geleide van de klachten en mogelijkheden.

Vergoeding
Vanuit het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeraars worden de kosten van een refertilisatie niet vergoed. Wanneer een verzekerde toch zijn of haar ingreep vergoed wil krijgen dient een aanvullende verzekering afgesloten te worden. Vaak heeft u voorafgaand aan de ingreep toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar wat betreft de vergoedingen.

Houd er rekening mee dat u de ingreep zelf moet betalen.
Onze tarieven kunt u vinden onder het kopje Tarieven.

Narcose
De ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Hierbij geldt dat u 6 uur voor de ingreep niets meer mag eten en tot 2 uur voor de ingreep alleen heldere vloeistoffen zoals water en thee mag drinken.
Wanneer u op de dag van de opname weer naar huis gaat, moet u er rekening mee houden dat u niet alleen mag reizen. U mag alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis.

Wilt u meer informatie over de vaso vasotomie? Klik hier voor onze informatie folder.