Verzekerde Zorg

De Urologen Kliniek levert verzekerde en onverzekerde zorg. Op dit moment heeft de Urologen Kliniek vooralsnog geen overeenkomst met zorgverzekeraars; echter, wanneer het zorg uit de basiszorg betreft, wordt deze behandeling gewoon vergoed! Wij werken met een akte van cessie, waarmee wij voor u de declaratie naar de verzekeraar uit handen nemen en de factuur rechtstreeks opsturen naar uw zorgverzekeraar.
Bij uw eerste bezoek wordt u gevraagd de akte van cessie te ondertekenen. Meer over de akte van sessie leest u hier.

Uw zorgverzekeraar betaalt de zorgnota en u ontvangt een overzicht van uw zorgverzekeraar. Wij gaan enkel uit van de vergoeding van uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen en dient u rekening te houden met uw eigen risico. In sommige gevallen zal de zorgverzekeraar de declaratie direct aan u uit betalen; wij verzoeken u dan het bedrag aan ons over te maken.

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland. Om ervoor te zorgen dat u als patiënt deze kosten niet hoeft voor te schieten, werken wij met akte van cessie. Hiermee machtigt u ons om bij uw zorgverzekeraar rechtstreeks te declareren. Daarmee houden we de administratieve afhandeling voor u beperkt. Hiervan ontvangt u een formulier bij uw eerste bezoek aan onze kliniek.
Sommige verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij niet met akte van cessie werken. In dit geval en ook wanneer u onverzekerd bent, ontvangt u na uw bezoek aan onze kliniek zelf een factuur met ons passantentarief voor de geleverde zorg, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Hieronder vind u onze zorgcodes voor de verzekeraar:

Zorgproduct Consumentenomschrijving Declaratiecode Tarief
149999026 Operatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat 15B217 € 3.500,00

Voor een basisverzekering of aanvullende verzekering kun je in Nederland bij veel verschillende zorgverzekeraars terecht. Hier vind je een overzicht van alle aanbieders van zorgverzekeringen voor 2021.

Aevitae
Aevitae ASR
Aevitae VGZ
Anderzorg
Avéro Achmea
Avéro Achmea Aevitae
Avéro Achmea Nedasco
AZVZ
Besured
Bewuzt
CZ
CZdirect
De Amersfoortse
De Amersfoortse Nedasco
De Friesland
De Goudse
Ditzo
DSW
FBTO
Hema
IK! Zorg voor mijzelf
Interpolis
inTwente
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Kettlitz Wulfse
Kiemer
Menzis
National Academic
Nationale Nederlanden
Nedasco
OHRA
ONVZ
OZF Achmea
PMA
PNOzorg
Pro Life
Promovendum
Salland
Stad Holland
Studenten Goed Verzekerd
Turien & Co
Turien & Co (Avéro)
Turien & Co (VGZ)
UMC
Univé
VGZ
VGZ Nedasco
VvAA
YouCare
ZEKUR
ZieZo van Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect