Op eigen kosten

Een aantal behandelingen vallen niet onder de basisverzekering en in dat geval is er geen sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit zijn behandelingen zonder medische indicatie en zijn daarmee ‘cosmetische’ behandelingen. Het eerste consult valt vaak wel onder verzekerde zorg.

Hoe gaat dit in de praktijk? U wordt verwezen door de huisarts. Tijdens het consult wordt een diagnose gesteld en desgewenst een behandeling voorgesteld. De kosten van dit eerste consult vallen onder vergoede zorg. Indien van toepassing, wordt uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Indien de voorgestelde behandeling geen medisch noodzakelijke behandeling betreft, vergoedt uw zorgverzekeraar deze waarschijnlijk niet. De voor- en nadelen, de risico’s en de prijs van de behandeling worden vooraf met u besproken. Bij behandeling krijgt u een factuur en betaalt u deze direct (via pin). Deze factuur kunt u zelf, als u wilt, bij uw zorgverzekeraar indienen.

Natuurlijk bent u ook welkom zonder verwijzing door uw huisarts of specialist; echter dan komen alle kosten van het consult, de diagnostische onderzoeken en de behandeling (zie prijzen, zoals aangegeven op de prijslijst) voor uw eigen rekening en kunt u die direct betalen d.m.v. pin. U krijgt van ons altijd een factuur, die u zelf, desgewenst, bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.