Akte van Cessie

De akte van cessie is een machtiging die u ondertekent waarmee de zorgverzekeraar rechtstreeks aan de kliniek uit betaalt. Wij verzorgen dan ook de financiële en administratieve afhandeling. Hiermee wordt voorkomen dat de factuur eerst aan ons moet worden voldaan en u die later bij uw zorgverzekeraar in moet dienen.
Echter, niet alle zorgverzekeraars accepteren het declareren middels akte van cessie niet (meer). Bekijk uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar of dit van toepassing is op uw zorgverzekering. Bij uw eerste afspraak krijgt u een exemplaar ter ondertekening.

Houd u wel rekening met het verplichte (wettelijke) eigen risico in de zorgkosten. Bij verzekerde zorg zal de eventuele eigen bijdrage  direct met uw zorgverzekeraar worden verrekend en u krijgt dan ook van ons geen rekening. Bij onverzekerde zorg wordt u hierover vooraf uitgebreid geïnformeerd en kan het zijn dat wij het gedeelte eigen risico bij u in rekening moeten brengen.